Meer informatie over dit project?

75 jaar Korea-oorlog

In 2025 is het 75 jaar geleden dat de oorlog in Korea uitbrak. Bij dit conflict, dat tot 27 juli 1953 duurde, kwamen zeker vier miljoen mensen om het leven. Tijdens de oorlog verleende de Volksrepubliek China steun aan Noord Korea, terwijl Zuid-Korea van de VN hulp kreeg. Ook Nederland leverde een bijdrage aan de VN-missie.

De marine was het eerste krijgsmachtdeel dat naar Korea trok. Vanaf juli 1950 namen (achtereenvolgens) diverse marineschepen deel aan de oorlog. Daarnaast vond op 15 oktober 1950 de oprichting plaats van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) dat, ingebed in een Amerikaanse eenheid, deel ging nemen aan de strijd op de grond. Eind december 1950 voerde het detachement zijn eerste opdrachten uit. Na de wapenstilstand beperkte de Nederlandse deelname zich tot het toezien op de naleving daarvan. Op 30 september 1954 werd het NVDN van haar taken ontheven en na terugkeer in Nederland op 15 december 1954 opgeheven. De marine-bijdrage eindigde in januari 1955. Het NIMH zal in 2025 ruime aandacht besteden aan 75 jaar oorlog in Korea, onder andere met een zogenaamd boekschrift of bookazine: een dik tijdschrift met achtergrondartikelen, interviews, fotoreportages en andere bijdragen.