Stage: werk mee aan een historisch tijdschrift

De militaire tehuizen bestaan in oktober 2024 150 jaar. Militaire tehuizen boden en bieden (dienstplichtige) militairen in dienst en op oefening een ‘huis ver van huis’ in het gehele Koninkrijk. De stichting European Christian Home Organisations for the Services (ECHOS) wil ter viering van dit jubileum een tijdschrift aanbieden over de geschiedenis van 150 jaar militaire tehuizen in Nederland.

Het NIMH zal dit historische tijdschrift gaan maken, met medewerking van ten minste twee stagiairs en onder begeleiding van de plaatsvervangend directeur NIMH, dr. Erwin van Loo. Hiervoor verrichten de stagiairs historisch onderzoek, nemen zij interviews af, verzamelen ze (historisch) beeldmateriaal en schrijven zij artikelen voor dit tijdschrift. De stages zullen vallen in de periode van januari tot juni 2024 en duren ten minste vier maanden voltijds. Neem voor meer informatie contact op met Erwin van Loo.