Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0 1.0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.

Bronvermelding voor beeld

Op foto’s, video’s, infographics en alle andere vormen van beeld is de CC0-verklaring ook van toepassing.

Het persoonlijkheidsrecht (Auteurswet art. 25) bepaalt dat de naam van de maker van een werk moet worden vermeld, zolang het auteursrecht bestaat. Dit persoonlijkheidsrecht kan bij overlijden van de maker ook zijn overgedragen op iemand anders. Naamsvermelding is dus in veel gevallen verplicht. Ook moet de collectie worden vermeld waarin de afbeelding zich bevindt.

De bronvermelding wordt dan bijvoorbeeld: Foto: Jan Jansen, collectie NIMH. Wanneer er geen fotograaf, maar wel een dienstonderdeel vermeldt staat wordt het: Foto: Koninklijke Marine, Collectie NIMH. Als er zowel een dienstonderdeel als fotograaf vermeldt staat dan wordt de verwijzing als volgt: Jan Jansen (Koninklijke Marine), Collectie NIMH.

Duur van het auteursrecht: het auteursrecht vervalt na 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. Wanneer de vervaardiger onbekend is vervalt het auteursrecht 70 jaar na de 1e publicatiedatum.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via de contactpagina op deze website.