Twee nieuwe boeken gepresenteerd

In het Trippenhuis in Amsterdam zijn afgelopen dinsdag drie boeken gepresenteerd. Deze publicaties zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Namens het NIMH presenteerden Rémy Limpach en Azarja Harmanny hun publicaties.

Verbeten inlichtingenstrijd

In ‘Tasten in het duister’ geeft Limpach een grondige analyse van de Nederlands-Indonesische inlichtingenstrijd. Deze inlichtingenstrijd heeft tot nog toe in de historiografie over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog weinig aandacht gekregen, terwijl die strijd zeer bepalend is geweest voor verloop en uitkomst van die oorlog.

Het boek laat zien dat voor alle partijen in de strijd – Nederlands en Indonesisch – het verkrijgen van betrouwbare inlichtingen van doorslaggevend belang was voor het behalen van successen. Voor het eerst wordt nu duidelijk hoe deze verbeten inlichtingenstrijd werd gevoerd, met welke middelen en methoden.

Tijdens de sessie in het Trippenhuis werd Limpach geïnterviewd door Wim Manuhutu.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NIMH / NIMH
Rémy Limpach en Azarja Harmanny tijdens de presentatie in het Trippenhuis.

Grof geschut

Eerder dit jaar verscheen Harmanny’s studie ‘Grof geschut’ naar de inzet van zware wapens tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.  Deze oorlog is in Nederland lange tijd aangeduid met versluierende termen als 'politionele acties'. In werkelijkheid was het een ware oorlog waarin Nederlandse troepen met moderne wapens de strijd aangingen. Tijdens de presentatie van afgelopen donderdag verzorgde Harmanny een lezing over zijn onderzoek.

In de boekhandel

Beide boeken zijn verkrijgbaar in de (online) boekhandel en rechtstreeks bij de uitgever Amsterdam University Press.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NIMH / NIMH
De omslag van 'Tasten in het Duister'.