Vacature: senior adviseur Publieksinformatie & Collecties

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het leuk vindt om het rijke militair-historische verleden van Nederland toegankelijk te maken voor een breed publiek. Word je enthousiast van het werken met datasets en het bevorderen van digitale duurzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De Senior-Adviseur Publieksinformatie & Collecties (SA-PI&C) geeft inhoudelijke en organisatorische leiding aan publieksinformatie- en vastleggingsprojecten van de afdeling PI&C en levert een actieve bijdrage aan ontsluitingsbeleid van het NIMH. De SA-PI&C draagt er zorg voor dat de informatiebehoeften worden vertaald in de juiste combinatie van mensen, middelen en maatregelen om in die behoefte te voorzien. De SA-PI&C begeleidt aanbestedingstrajecten en bewaakt de doorlooptijd hiervan. De SA-PI&C beheert en analyseert datasets en maakt deze voor hergebruik geschikt, teneinde deze met behoud van authenticiteit (als open data) aan het publiek beschikbaar te stellen en adviseert over dataopslag, nu en in de toekomst.

Daarnaast onderzoekt de SA-PI&C de mogelijkheden van duurzaam archiveren (E-depot), en onderhoudt hiervoor de contacten met leveranciers en de afdeling inkoop van Defensie. De SA-PI&C doet voorstellen voor het bewerken van data(sets) uit de collectiebeheersystemen van het NIMH en/of de publicatie van de gegevens vanuit het (digitaal) archief, in context en met scans. Dit met behulp van diverse tools zoals Excel, Access en Open Refine. Ook faciliteert en ondersteunt de SA-PI&C complexe projecten waarin bulkinvoer en -ontsluiting van collecties en archieven centraal staan en bevordert de toegankelijkheid van deze data. De SA-PI&C geeft inhoudelijk en organisatorisch leiding aan multidisciplinaire projecten die ten doel hebben onderzoeksgegevens om te zetten in voor het publiek geschikte producten, door het opstellen van onderzoeksvoorstellen en het coördineren van projecten en het bewaken van de voortgang, omvang en kwaliteit van het project(resultaat).

Daarnaast zorgt de SA-PI&C voor de input voor de 4-maandsrapportage, de afdelingsbegroting en houdt de planning in de gaten. De SA-PI&C is bekend met de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Open Overheid (WOO), het auteursrecht en de Archiefwet. De SA-PI&C beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Tot slot vervangt de SA-PI&C het hoofd PI&C bij diens afwezigheid.

Meer weten?

Meer over deze vacature is via deze link te vinden. Voor vragen over de functie kan contact opgenomen worden met Nicolette Faber-Wittenberg, Hoofd Publieksinformatie & Collecties.