Meer informatie over dit project?

Zwart-witfoto van drie rijdende voertuigen van de Koninklijke Marechaussee, de voorste een pantserwagen, de achterste twee zijn vrachtauto's.

In bijzondere gevallen. Militaire bijstand aan de politie, 1945-1993

Militairen vervullen hun geweldstaak meestal aan of over de landsgrenzen, maar soms ook in eigen land, voor de binnenlandse handhaving van de rechtsorde. Deze militaire bijstand, die (vaak samen met de politie) wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de civiele autoriteiten, is aan strikte (wettelijke) regels gebonden.

Naar deze vorm van militaire inzet is nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit (promotie)onderzoek heeft tot doel in deze lacune te voorzien door de militaire bijstand in de tweede helft van de 20e eeuw te onderzoeken. De onderzoeksvraag richt zich vooral op de omstandigheden waarin en de redenen waarom bestuurlijke overheden een beroep deden op de krijgsmacht - vooral op de Koninklijke Marechaussee.