Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Binnen dit project bestuderen onderzoekers van het NIMH twee onderbelichte aspecten van het Nederlandse militaire optreden, te weten:

  • het inlichtingenapparaat (door Rémy Limpach),
  • het militair-justitiële apparaat (door Esther Zwinkels).

Beter inzicht in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

Waar mogelijk zullen deze aspecten ook voor de Indonesische strijdkrachten worden bestudeerd. Eveneens is er aandacht voor de interactie tussen Nederlandse en Indonesische ‘spelers’ in dit conflict en voor de impact van het militaire optreden op de Indonesische bevolking. Het onderzoek moet leiden tot een beter inzicht in de spiraal van geweld die de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog kenmerkte.

De voornaamste bevindingen van deze deelstudies komen in een gezamenlijk slotwerk van het onderzoeksproject, dat op 17 februari 2022 is gepresenteerd. Daarnaast verschijnen er in 2023 en 2024 twee monografieën waarin de resultaten van de NIMH-deelstudies zijn uitgewerkt.