Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Binnen dit project bestuderen onderzoekers van het NIMH twee onderbelichte aspecten van het Nederlandse militaire optreden, te weten:

  • het inlichtingenapparaat (door Rémy Limpach),
  • de inzet van zware wapens (door Azarja Harmanny),
  • het militair-justitiële apparaat (door Esther Zwinkels).

Beter inzicht in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

Waar mogelijk zullen deze aspecten ook voor de Indonesische strijdkrachten worden bestudeerd. Eveneens is er aandacht voor de interactie tussen Nederlandse en Indonesische ‘spelers’ in dit conflict en voor de impact van het militaire optreden op de Indonesische bevolking. Het onderzoek moet leiden tot een beter inzicht in de spiraal van geweld die de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog kenmerkte.

Publicaties

De voornaamste bevindingen van deze deelstudies komen in een gezamenlijk slotwerk van het onderzoeksproject, dat op 17 februari 2022 is gepresenteerd. De publicatie 'Over de grens' is verkrijgbaar in de boekhandel of via de uitgever Amsterdam University Press. De studie is ook open access beschikbaar.

De deelstudie van Azarja Harmanny, 'Grof geschut', is verkrijgbaar via de uitgever. De publicatie is ook open access beschikbaar. In oktober 2023 is ook het onderzoek van Rémy Limpach gepresenteerd. De studie 'Tasten in het duister' is verkrijgbaar via de uitgever.