De dialectiek van interventie en contra-interventie. Een eigentijdse geschiedenis

'De dialectiek van interventie en contra-interventie', de oratie uitgesproken door prof. dr. Arthur ten Cate op 29 april 2022 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Bespreekt competities van georganiseerd geweld, van interventie en contra-interventie, in conflictgebieden en postconflictgebieden.

De dynamiek van opeenvolgende acties en reacties van interventietroepen en hun tegenstanders in moderne conflictsituaties wordt daarbij voorgesteld als een dialectische ontwikkeling, in de betekenis van een reëel historisch proces dat wordt gekenmerkt door de zich (steeds) herhalende, tegengestelde belangen, opvattingen en handelingen van die actoren.

Een wetenschappelijke dialectiek van interventie en contra-interventie is – in de bedoeling van deze oratie – een beschrijving en indruk van een empirisch waar te nemen, autonome historische realiteit. Interventies, hun tegenreacties én de onderlinge dynamiek in deze competities, manifesteren zich het meest duidelijk in het contemporaine tijdvak. Het dialectisch opvatten van dit fenomeen betreft een analytisch gebruik ter wille van het vergroten van onze kennis over internationale crisisbeheersing en internationale militaire missies en vredesoperaties.

Productspecificaties

Titel: De dialectiek van interventie en contra-interventie. Een eigentijdse geschiedenis
Auteur: Arthur ten Cate
Het boek is niet te koop in de winkel maar wel digitaal beschikbaar via Universiteit Groningen.