De geest in de fles. De omgang van de Nederlandse defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen, 1915-1997

In 1917 beschikte het gemobiliseerde Nederlandse leger over een voorraad strijdgassen. Ook had het de middelen om deze in te zetten. De voorbereidingen waren in 1915 begonnen.

Dit was slechts enkele weken nadat chemische strijdmiddelen voor het eerst op grote schaal waren ingezet. Tachtig jaar later, in 1997, vestigde het hoofdkwartier van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) zich in Den Haag. Dit is de organisatie die toeziet op de naleving van het Chemisch Wapenverdrag.

'De geest in de fles' gaat over de betrokkenheid van Defensie bij de ontwikkelingen, de voorbereidingen en de proefnemingen op het gebied van de chemische oorlogvoering in de tussenliggende periode. Ook belicht het de achtergronden ervan. Aan bod komen onder meer de stikgasoefeningen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de voor Nederlands-Indiƫ bestemde mosterdgasfabriek. Het beschrijft ook de proeven met zenuwgassen op Nederlands grondgebied, in Frankrijk en in de Sahara.

Productspecificaties

Titel: De geest in de fles. De omgang van de Nederlandse defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen 1915-1997
Auteurs: Herman Roozenbeek en Jeoffrey van Woensel
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 94 6105 102 8