De jonge jaren van de Luchtmacht. Het luchtwapen in het Nederlandse leger, 1913-1939

Meer dan een eeuw geleden werd de Nederlandse krijgsmacht verrijkt met het luchtwapen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het vliegtuig een geweldige ontwikkeling door en domineerde het internationaal de strategische discussie.

'De jonge jaren van de Luchtmacht' beschrijft de zoektocht naar deze nieuwe dimensie in oorlogvoering in de periode tot aan de mobilisatie van 1939. Naast maatregelen op terreinen als organisatie, personeel en materieel wordt aandacht besteed aan de nauwe relatie van het luchtwapen en de vliegtuigindustrie.

Productspecificaties

Titel: De jonge jaren van de Luchtmacht. Het luchtwapen in het Nederlandse leger 1913-1939
Auteur: Dirk Starink
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8953 135 3