De luchtoorlog, 1914-1918. De strijd in de derde dimensie tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) groeide het luchtwapen uit van een eenvoudig hulpmiddel voor verkenning tot een niet meer weg te denken wapensysteem in de massale strijd om de eindoverwinning. Alle luchtmachttaken die we vandaag kennen, vonden hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog en kregen gestalte in de harde praktijk van de strijd in de lucht boven het westelijk front.

De vliegtuigbouwers van het eerste uur zagen hun bedrijfstak in die 4 oorlogsjaren uitgroeien tot een industrie die bijna 200.000 vliegtuigen voortbracht. De militaire vliegtuigtechnologie ontwikkelde zich enorm en vormde de basis voor de ontplooiing van de burgerluchtvaart tussen de beide wereldoorlogen.

Dit boek gaat over deze ontwikkeling. Naast een beschrijving van de strijd op het westelijk front, is er ook aandacht voor de fronten in het oosten en het zuiden waar het luchtwapen een minder belangrijke rol heeft gespeeld. Ook de ontwikkelingen in Nederland, hoewel niet betrokken bij de oorlog, komen aan de orde.

Dirk Starink is oud-luchtmachtbevelhebber en militair-luchtvaarthistoricus. Hij geeft vanuit de overvloedige internationale literatuur in dit boek voor het Nederlandse taalgebied voor het eerst een overzicht van de evolutie van het luchtwapen zoals die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog voltrok.

Productspecificaties

Titel: De luchtoorlog 1914-1918. De strijd in de derde dimensie tijdens de Eerste Wereldoorlog
Auteurs: Dirk Starink
Uitgever: Uitgeverij Geromy
ISBN: 978-90-828581-1-2