De troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975

Vele honderden Nederlandse militairen vervulden in de jaren '60 en '70 hun dienstplicht in Suriname. Het land, zijn bevolking en de patrouilles in de jungle maakten op hen een onuitwisbare indruk. Wat waren de taken en hoe opereerden de Nederlandse troepen in Suriname? Dit lag politiek gevoelig, omdat Suriname vanaf 1955 geen kolonie meer was, maar een zelfstandig gebiedsdeel binnen het Nederlandse koninkrijk.

Het chronologisch opgebouwde boek begint met de oorlogsjaren 1940-1945. Het strategisch belang van Suriname zat in de bauxietwinning, die essentieel was voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Daarom besloten de Amerikanen tot een militair ingrijpen in Suriname toen Nederland de defensie in zijn kolonie niet op orde kreeg. Na de oorlog nam Nederland de defensie weer over. Intussen dienden Surinaamse militairen in de dekolonisatieoorlog om Nederlands-Indiƫ en later in de Korea-oorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog werden veel voormalige koloniƫn weer zelfstandig, ook Suriname in 1955. Voor de overwegend Nederlandse troepenmacht betekende de nieuwe status dat zij terughoudend moest zijn in interne Surinaamse aangelegenheden. Maar tegelijkertijd werd de Surinaamse bevolking politiek bewuster, leek de communistische dreiging via Cuba te groeien en ontstond er een conflict met Guyana over het zuidwestelijk grensgebied.

Vanaf de jaren '70 volgden de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. De doorbraak kwam in 1974 met de aankondiging van de onafhankelijkheid en de beslissing dat Suriname over een eigen krijgsmacht wilde beschikken. Terwijl de politieke spanningen opliepen werd in minder dan een jaar de troepenmacht omgevormd tot de Surinaamse krijgsmacht. De Nederlandse militairen verlieten Suriname voorgoed.

Productspecificaties

Titel: De troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975
Auteur: Ellen Klinkers
Uitgever: Boom
ISBN: 978 90 8953 6648