De wereld kwam naar Woensdrecht. Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat, 1983-1987

Medio jaren tachtig van de twintigste  eeuw woedde in Nederland een felle maatschappelijke discussie over kernwapens, die de bevolking en politiek Den Haag vergaand verdeelde. De aanleiding was het kabinetsvoornemen eventueel over te gaan tot stationering van Amerikaanse nucleaire kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied. Mensen gingen massaal de straat op om te protesteren.

Vliegbasis Woensdrecht vormde het epicentrum van deze nationale verdeeldheid, nadat de autoriteiten in de zomer van 1983 deze locatie voor de plaatsing van de kruisvluchtwapens hadden aangewezen. De binnen- en buitenlandse politiek, de vredesbeweging, overige activisten en de media wisten hierna hun weg te vinden naar Woensdrecht. Voor het personeel van de vliegbasis, de lokale bevolking, bestuurders en ambtenaren, brak een bewogen periode aan. Bijna dagelijks vonden er acties en demonstraties plaats rond de hekken en nabij de poorten van de basis. Deze gebeurtenissen, alsook de komst van Amerikaanse militairen, bleven niet zonder gevolgen voor de eerder zo rustige regio in West-Brabant. Een in december 1987 tussen Washington en Moskou gesloten wapenbeheersingsverdrag voorkwam uiteindelijk de komst van de kruisvluchtwapens.

'De wereld kwam naar Woensdrecht' brengt de toenmalige dramatische gebeurtenissen rond de vliegbasis tijdens het kruisvluchtwapendebat in woord en beeld. Het boek behandelt de politieke besluitvorming, de aankomst van de 486th Tactical Missile Wing van de United States Air Force, het maatschappelijke protest en de confrontatie tussen actievoerders en ordehandhavers en de reacties van de bevolking van Woensdrecht zelf.

Productspecificaties

Titel: De wereld kwam naar Woensdrecht. Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat 1983-1987
Auteurs: Tom Duurland
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 556 0