Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden

Utrecht en Defensie hebben een eeuwenoude band met elkaar. Op veel plaatsen in de stad is het militaire verleden nog duidelijk zichtbaar. Met de ingebruikneming van de (nieuwe) Kromhout Kazerne (KHK), eind 2010, stonden Defensie en Utrecht voor een nieuw begin.

De stad kreeg het nieuwe hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht binnen haar grenzen. Het werd ook de thuisbasis van een aantal belangrijke staven en diensten. De opening van de KHK is dus een goed moment voor een nieuwe publicatie over Utrechts rijke militaire verleden.

'Defensie en de Domstad' staat als eerste stil bij het Romeinse fort, waarvan de bouw, ongeveer 47 na Christus, tot het ontstaan van Utrecht leidde. Na de middeleeuwen en de cruciale zestiende eeuw richt het verhaal zich op de ingrijpende gebeurtenissen in de Domstad tijdens de Republiek en de Bataafs-Franse tijd. Een centrale plaats is ingeruimd voor de tijd na 1815, toen het militaire belang van Utrecht sterk groeide. Ook de bezettingstijd en de naoorlogse periode krijgen ruim aandacht. Als afsluiting komen de jaren 1989-2010 aan de orde. Een tijd die in het teken stond van de herstructurering, de komst in 2005 van de landmachttop naar Utrecht en de bouw van de nieuwe KHK.

Productspecificaties

Titel: Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: Matrijs, Utrecht
ISBN: 978 90 5345 421 3