'Een bewijs van belangstelling en welwillendheid'. De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst

De trouwe-dienstmedaille behoort tot de oudste eretekenen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 19 februari 1825 stelde koning Willem I de onderscheiding in. Hij noemde het een ereteken 'hetwelk aan alle militairen, beneden den rang van officier, (zou) kunnen worden verleend.'

De medaille gold als een extra stimulans voor beroepsmilitairen die als onderofficier en korporaal werkten. De invoering gebeurde onder druk van het grote tekort aan geschikt kader, waarmee de landmacht destijds te kampen had.

Het ereteken werd al snel gezien als een bijzonder blijk van waardering voor de wijze waarop onderofficieren en korporaals hun uiteenlopende en vaak complexe taken vervulden. De zeemacht kreeg er in 1845 een eigen versie van. Momenteel wordt de medaille krijgsmachtbreed uitgereikt. Brons voor 12, zilver voor 24 en goud voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst.

In dit rijk geïllustreerde boek komen behalve de geschiedenis van de medaille ook de positie en de betekenis van het beroepskader aan bod.

Productspecificaties

Titel: 'Een bewijs van belangstelling en welwillendheid'. De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 908506 504 3