Een vriendelijcke groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)

In dit boek staan zo’n honderd 17e-eeuwse brieven, die voorzien zijn van een uitvoerige inleiding en foto’s. Zij geven een boeiende blik in het dagelijkse zeemansleven en in de gevoelens van het toenmalige thuisfront.

Onlangs zijn duizenden brieven van zeevarenden en hun thuisfront (her)ontdekt in de National Archives in Londen. Tijdens de vele zeeoorlogen met Engeland in de 17e eeuw zijn deze brieven door kapers buitgemaakt en naar Londen gebracht.

'Een vriendelijcke groetenisse' bevat 97 brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665). Alle brieven waren gericht aan opvarenden op de vloot van admiraal Michiel de Ruyter. Maar ze bereikten nooit hun bestemming.

De Ruyter maakte in de jaren 1664 en 1665 een trans-Atlantische reis om de agressie van de Engelsen tegen de West-Indische Compagnie te beteugelen. Voor een beter begrip van de tijd waarin de brieven zijn geschreven, is over die reis in dit boek een inleiding opgenomen. De nadruk ligt op de onverwachte tocht naar de kust van West-Afrika, de samenstelling van het eskader, de opvarenden en het amfibisch optreden van vloot en zeesoldaten aldaar. Verder wordt stilgestaan bij de communicatiemogelijkheden tussen achterblijvers en opvarenden, de schrijfvaardigheid van de afzenders en de inhoudelijke informatie.

De ‘thuisfrontbrieven’ zijn integraal opgenomen en voorzien van een uitvoerige annotatie. De brieven geven een goed inzicht in het dagelijkse zeemansleven en in de gevoelens van de achterblijvers. Dankzij ‘Een vriendelijcke groetenisse’ treden het thuisfront en de opvarenden van De Ruyters vloot voor het eerst sinds eeuwen uit de schaduw.

Productspecificaties

Titel: ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)
Auteur: Adri P. van Vliet
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 2910