'Follow me'. De M-fregatten van de Karel Doorman-klasse

In 1991 nam de Koninklijke Marine het eerste multipurposefregat van de Karel Doormanklasse in dienst. Dit schip kenmerkte zich door een vernieuwend ontwerp en zeer moderne sensor-, wapen- en commandosystemen. De M-fregatten waren vooral ontworpen om de dreiging van vijandelijke nucleaire onderzeeboten teniet te doen. Daarnaast moesten ze over luchtverdedigingscapaciteit beschikken.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zocht en vond Defensie alternatieve taken voor de M-fregatten. De schepen opereerden voortaan in de NAVO-eskaders, in het Belgisch-Nederlandse eskader en als stationsschip in de West voor onder meer drugsbestrijdingsoperaties. Daarnaast voerden zij humanitaire missies uit. Ook namen zij deel aan internationale operaties als MTF-UNIFIL en Enduring Freedom. Verkleining en herstructurering van de krijgsmacht dwongen Defensie tot afstoting van materieel en wijziging in de samenstelling van de oppervlaktevloot. Het ministerie verkocht vanaf 2004 zes van de acht fregatten.

''Follow me'. De M-fregatten van de Karel Doormanklasse' besteedt aandacht voor het ontwerp, de bewapening, de inzet in (inter)nationale wateren en de West, en de politieke besluitvorming over de verkoop van de schepen. De bijlagen bevatten onder andere een commandantenlijst, technische gegevens en een korte geschiedenis per schip en haar naamgever. De uitgave is rijk geïllustreerd met unieke foto's.

Productspecificaties

Titel: 'Follow me' De M-fregatten van de Karel Doorman-klasse
Auteur: Gijs Rommelse
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 331 3