Gelegerd in Den Haag. De geschiedenis van de Alexanderkazerne en Frederikkazerne

Twee Haagse kazernes: de Frederikkazerne en de Alexanderkazerne. Deze markante ‘tweeling’ markeerde eind jaren '30 van de vorige eeuw de uiterste stadsuitbreiding van de Residentie. De nieuwe kazernes vervingen hun gelijknamige voorgangers in de binnenstad, die jarenlang onderdak hadden geboden aan de artillerie en de cavalerie van het garnizoen in Den Haag.

Toen de stad begon te groeien, moest dit ‘paardenvolk’ wijken. Het stadsbestuur vond een nieuwe plek in de duinen bij Duttendel, aan de noordkant van de stad. In 1935 begon hier de bouw van twee nieuwe kazernes. De cavalerie nam de nieuwe Alexanderkazerne in 1938 in gebruik. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 viel deze ten prooi aan een luchtbombardement, waarbij tientallen huzaren het leven verloren. Vijf dagen later betrok de Wehrmacht het complex en vijf jaar van bezetting volgden. Na de bevrijding was het op ‘de Freek’ en ‘de Alex’ een komen en gaan van Korea-vrijwilligers, luchtdoelartilleristen en milva’s, van ‘Haagse staven’, opleidingsinstituten en ondersteunende eenheden.

Tegenwoordig resteert van dit zogenoemde Van Alkemadecomplex alleen nog de Frederikkazerne. De Alexanderkazerne moest wijken voor het Internationaal Strafhof. Gelegerd in Den Haag vertelt het verhaal van deze kazernes en plaats die in de context van de rijke militaire geschiedenis van de Hofstad.

Productspecificaties

Titel: Gelegerd in Den Haag. De geschiedenis van de Alexanderkazerne en Frederikkazerne
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: NIMH
ISBN: 978-90-71957-46-8