Het Staatse leger. Deel IX, de achttiende eeuw 1713-1795

In het negende en laatste deel van de serie 'Het Staatse leger' staat de periode van de Vrede van Utrecht (1713) tot de val van de Republiek (1795) centraal. Het verscheen ruim honderd jaar na het eerste deel.

Uitgebreid wordt stilgestaan  bij de in Nederland vrijwel vergeten Oostenrijkse Successieoorlog. Ook de verschillende hulpkorpsen die de Republiek naar Groot-Brittannië stuurde en de verloren oorlog tegen het revolutionaire Frankrijk in 1793-1795 komen aan de orde. Daarbij wordt de inbreng van het Staatse leger steeds grondig tegen het licht gehouden en geëvalueerd.

'Het Staatse leger deel 9' kijkt verder dan het slagveld alleen. Ook de Europese machtsverhoudingen in de achttiende eeuw, het belang van de Barrière in de Zuidelijke Nederlanden, de eindeloze strijd tussen de prins- en staatsgezinden en de steeds verder verslechterende financiële situatie in de Republiek worden behandeld. Daarnaast bevat het boek een grote hoeveelheid bijlagen en aanhangsels over onder meer officieren, regimenten en vestingen. Het is een must voor iedereen die interesse heeft in het militaire verleden van Nederland in de vroegmoderne tijd.

Productspecificaties

Titel: Het Staatse leger, deel IX - De achttiende eeuw 1713-1795
Auteurs: H.L. Zwitzer en J. Hoffenaar en C.W. van der Spek (redactie)
Uitgever: De Bataafsche Leeuw
ISBN: 978 90 6707 659 3