In de West. De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied

Defensiebeleid en operationeel optreden, taken en middelen zijn nauw verweven met het verloop van de Antilliaanse geschiedenis. 'In de West' beschrijft het verdedigingsvraagstuk van de Nederlandse Cariben vanaf de verovering van Curaçao in 1634 door de West-Indische Compagnie tot heden.

Vroeger was kaapvaart in combinatie met een eenvoudig garnizoen een probaat middel tegen aanvallen door Europese concurrenten. Na 1815 werd de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de externe verdediging en interne ordehandhaving. Ondanks haar strategische ligging en de aanwezigheid van  olieraffinaderijen zijn  de koloniën ‘in de West’ altijd stiefmoederlijk bedeeld. Extra militaire inspanningen deed het moederland louter bij acute dreiging. Zoals omstreeks 1900 toen Venezuela de Nederlands positie als koloniale mogendheid in het geding bracht. Of tijdens de Tweede Wereldoorlog en het oproer van 1969.

Alle krijgsmachtdelen hebben voor korte of langere tijd gediend in de Cariben, met een hoofdrol voor de Koninklijke Marine. Opvallend is de militair-civiele samenwerking tussen de krijgsmacht en lokale schutterijen, militie, politie, paramilitaire vrijwilligerskorpsen en de kustwachtorganisatie. Tegenwoordig zijn de prioriteiten verschoven naar de bestrijding van de internationale drugshandel, rechtshandhaving en het verlenen van militaire bijstand en noodhulp.

Productspecificaties

Titel: In de West. De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied
Auteurs: Anita van Dissel en Petra Groen
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 386 3