In dienst van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht

Een leger heeft doorlopend in zeer grote hoeveelheden behoefte aan levensmiddelen, brandstoffen en munitie. Een goed georganiseerde logistiek is dan ook cruciaal voor het militair optreden. 'In dienst van de troep' schetst in grote lijnen de ontwikkeling van de logistieke ondersteuning. Diverse veldtochten tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Tiendaagse Veldtocht tegen België in 1831 en de strijd in de meidagen van 1940 passeren hierbij de revue. Het boek eindigt bij de uitzending naar Afghanistan.

Tussen 1945 en 1949 stelde de inzet in Nederlands-Indië hoge eisen aan de logistiek. Vooral het optreden van de aan- en afvoertroepen spreekt tot de verbeelding. Met hun vrachtauto's verzorgden zij over grote afstanden en door gevaarlijk terrein transporten van troepen en goederen. Tijdens de Koude Oorlog bleek het niet eenvoudig de logistiek af te stemmen op een grootschalig conflict met de strijdkrachten van het Warschaupact. Door de steeds grotere afstand tot het inzetgebied bestond het gevaar dat het Nederlandse legerkorps zonder voldoende materieel en voorraden de strijd moest aangaan. Tegelijkertijd nam de behoefte aan brandstoffen en munitie alsmaar toe. Of de logistiek in geval van oorlog aan de hoge verwachtingen had kunnen voldoen, is twijfelachtig.

Vanaf 1990 kwam door het uitvoeren van talrijke missies in het buitenland de nadruk op de expeditionaire logistiek te liggen. Al doende moest de logistiek leren zich aan te passen aan de operationele inzet ver weg. Om de flexibiliteit, effectiviteit en efficiency in de steunverlening te vergroten ging de landmacht steeds vaker gebruikmaken van vernieuwingen uit de civiele logistiek, zoals containervervoer en tracking & tracing.

Productspecificaties

Titel: In dienst van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht
Redactie: Herman Roozenbeek
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8506 455 8