Informatiemakelaar en schietschijf. De inzet en effectiviteit van waarnemers in vredesoperaties op de Balkan, 1991-1995

In de eerste helft van de jaren negentig woedde er in voormalig Joegoslavië een gruwelijke burgeroorlog. Diplomatieke inspanningen om dit conflict te beslechten liepen jarenlang op niets uit. Wapenstilstanden waren van korte duur en steeds laaide het geweld weer op.

De Europese Gemeenschap, de Verenigde Naties en de International Conference on Former Yugoslavia stuurden een groeiend aantal waarnemers naar de Balkan, in de hoop iets van vrede te kunnen brengen. Nederland leverde hieraan een forse bijdrage. Tussen 1991 en 1995 dienden ruim vierhonderd Nederlandse officieren als waarnemer. Als ongewapende monitors opereerden ze in kleine multinationale teams die tussen de lokale bevolking woonden en werkten. Zij fungeerden als de ‘ogen en oren’ van commandanten, diplomaten en de secretaris-generaal van de VN. Ook traden zij op als bemiddelaars en onderzoekers van geweldsincidenten. Daarbij liepen zij grote risico’s: bedreigingen, kapingen, berovingen en beschietingen waren aan de orde van de dag. Een aantal van hen werd ook gegijzeld.

In 'Informatiemakelaar en schietschijf' staat de inzet en effectiviteit van deze waarnemers centraal. Daarbij is ook oog voor de grote impact die de uitzending naar dit oorlogsgebied op velen van hen heeft gehad.

Productspecificaties

Titel: Informatiemakelaar en schietschijf. De inzet en effectiviteit van waarnemers in vredesoperaties op de Balkan, 1991-1995

Auteur: Dion Landstra

Uitgever: Boom

ISBN: 9789024449477