Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813)

In 1667 vernietigde een vloot onder bevel van Michiel de Ruyter bij verrassing een aantal kapitale Engelse oorlogsschepen in hun eigen wateren bij Chatham. Ruim twintig jaar later veroverde stadhouder Willem III met een forse invasiemacht de Engelse troon. Deze overwinningen tonen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot de machtigste mogendheden van Europa behoorde.

'Krijgsmacht en handelsgeest' behandelt de militaire dimensie van dit 'wonder' en beschrijft hoe een klein land als de Republiek zich kon meten met grootmachten als Frankrijk en Engeland. Tegelijk besteedt het boek ruimschoots aandacht aan het machtsverval in de achttiende eeuw en het verlies van zelfstandigheid in de Bataafs-Franse tijd.

Op zoek naar factoren voor het succes en falen van de strijdkrachten van de Republiek komen zaken als financiën, organisatie, logistiek, werving en uiteraard de strijd zelf aan bod. Talloze zeeslagen, belegeringen en veldslagen passeren de revue. Welke tactieken werden gebruikt en hoe veranderde de wijze van optreden tussen 1648 en 1813? Maar ook: hoe functioneerde de militaire leiding? En: hoe zag het leven van een matroos of soldaat eruit en wat waren de ervaringen van de burgerbevolking met de militairen? 'Krijgsmacht en handelsgeest' behandelt kortom de meest uiteenlopende aspecten van het vroegmoderne krijgsbedrijf, zowel de glorie als de gruwelen en zowel op land als ter zee.

Productspecificaties

Titel: Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813)
Auteurs: Marc van Alphen, Jan Hoffenaar, Alan Lemmers, Christiaan van der Spek
Uitgever: Boom Amsterdam
ISBN: 9789024430383

Productspecificaties Engelstalige editie

Titel: Military Power And The Dutch Republic. War, Trade and the Balance of Power in Europe, 1648-1813
Auteurs: Marc van Alphen, Jan Hoffenaar, Alan Lemmers, Christiaan van der Spek
Uitgever: Leiden University Press
ISBN: 9789087283650