Militairen aan het hof. De geschiedenis van het Militaire Huis 1849-2005.

In 1849 richtte koning Willem III het Militaire Huis op voor officieren die hem persoonlijk dienden. In 'Militairen aan het hof' wordt voor het eerst gedetailleerd beschreven wie deze adjudanten en ordonnansofficieren waren en wat zij deden in de meer dan 150 jaar die zij deel uitmaakten van de hofhouding.

Dit boek behandelt verder hoe de officieren van het Militaire Huis zijn ingezet. Willem III dacht nog dat hij het opperbevel over leger en vloot bezat, maar al snel merkte hij dat dit slechts een symbolische betekenis had. Zijn adjudanten en ordonnansofficieren dienden hun hele militaire leven aan het hof. Onder Emma zette deze ontwikkeling zich voort. Wilhelmina was de eerste vorst die haar officieren weer terug naar de troepen stuurde. Na de Tweede Wereldoorlog brak zij bovendien met de gewoonte om adjudanten en ordonnansofficieren uit adellijke kringen te selecteren. Zij gaf de voorkeur aan militairen die hadden bewezen vaderlandslievend te zijn.

Tijdens de regeerperiode van Juliana behoorden de adjudanten van het Militaire Huis vrijwel allemaal tot de staf van de Inspecteur-Generaal, een functie die speciaal voor prins Bernhard in het leven was geroepen. Onder Beatrix tenslotte, maakten de officieren van het Militaire Huis deel uit van een moderne hoforganisatie, die de vorstin op professionele wijze bijstond bij het uitoefenen van haar ambt.

Productspecificaties

Titel: Militairen aan het hof. De geschiedenis van het Militaire Huis, 1849-2005
Auteur: Jeoffrey van Woensel
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8506 22 88