Missie in Al Muthanna. De Nederlandse krijgsmacht in Irak 2003-2005

Van zomer 2003 tot voorjaar 2005 opereerde een Nederlandse militaire eenheid in de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna. Dit boek analyseert op basis van uniek bronnenmateriaal de Stabilisation Force Iraq (SFIR). Deze werd uitgezonden na de verovering van Irak door een militaire coalitie onder Amerikaanse leiding.

Het boek behandelt de problematiek van SFIR als complexe stabilisatieoperatie tussen vredesondersteuning en bezetting. In de context van de missie als geheel passeren daarbij bekende kwesties de revue. Denk aan de zaak Eric O., de journalistieke ‘martelaffaire’, het aanvankelijk magere mandaat, de gedetineerdenproblematiek, de Sadr-opstanden en de grote hinderlaag in Ar Rumaythah van augustus 2004.

Operationele primeur bij de SFIR-missie was de focus op de grootschalige training van Iraakse veiligheidsdiensten als exit-strategie. Ook bijzonder was het feit dat er miljoenen dollars (niet-Nederlands geld) beschikbaar waren voor wederopbouw. In twintig maanden tijd deden Nederlandse militairen zodoende opbouwwerk op – voor die tijd – ongekende schaal. Zij raakten voor het eerst sinds koloniale tijden weer in gevecht met guerrillastrijders. De wereld maakte kennis met de veelgeroemde Dutch approach, een vermeend effectieve, ‘typisch Nederlandse aanpak’ van crisisbeheersingsoperaties. Bij het al dan niet bestaan van dit fenomeen staat dit boek uitvoerig stil.

Bovenal legt deze publicatie het bijzondere karakter van de Irak-missie bloot, met een treffende karakterschets van een atypische expeditionaire inzet van de Nederlandse krijgsmacht, uitgevoerd in het kielzog van een omstreden invasie.

Productspecificaties

Titel: Missie in Al Muthanna. De Nederlandse krijgsmacht in Irak 2003-2005.
Auteurs: Thijs Brocades Zaalberg en Arthur ten Cate
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 94 6105 359 6