Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD

De laatste jaren kwam de Militaire Inlichtingen‑ en Veiligheidsdienst (MIVD) herhaaldelijk in het nieuws, bijvoorbeeld bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen‑ en veiligheidsdiensten in 2018 en bij de verijdelde hackoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Minder bekend is de honderd jaar lange geschiedenis die daaraan voorafging.

In 'Ongekend en onderscheidend' laat Bob de Graaff zien wanneer en hoe de dienst en zijn voorgangers sinds 1912 internationaal opereerden, zoals in de neutraliteitsperiode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de strijd tegen terrorisme in de eenentwintigste eeuw. De inlichtingendiensten van de landmacht, luchtmacht en marine opereerden na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk los van elkaar, maar werden eind jaren tachtig gedwongen in één dienst te gaan samenwerken.

Na een stroeve start professionaliseerde de dienst in hoog tempo en verwierf aanzien, ook bij buitenlandse partnerdiensten. Bob de Graaff beschrijft deze ontwikkelingen aan de hand van casussen als het tegengaan van Russische spionage in Nederland en de inlichtingenondersteuning ten behoeve van de Nederlandse troepen in Afghanistan.

Productspecificaties

Titel: Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD
Auteur: Bob de Graaff
Uitgeverij: Boom uitgeverij Amsterdam
ISBN: 978 90 2 4444 649