Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa, 1595-1814

Dit boek gaat over het Nederlandse militaire optreden buiten Europa in de vroegmoderne tijd. Het begin van dat optreden was nauw verbonden met de strijd tegen Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Republiek der Verenigde Nederlanden wilde handelen in tropische producten uit Azië, Afrika en Amerika waarop de Iberiërs al een eeuw een monopolie bezaten.

Om overzee te kunnen handelen, moest strijd worden geleverd. De staat had daarvoor geen middelen en liet die strijd over aan twee monopolistische handelscompagnieën: de VOC en de WIC. In Azië wist de VOC door een slimme politiek van oorlog en diplomatie een machtig handelsimperium op te bouwen dat bijna twee eeuwen standhield. De WIC begon in het Atlantische gebied met een groot offensief, maar was aanmerkelijk minder succesvol dan haar zustercompagnie in Azië.

Imperiumbouwers als Jan Pietersz Coen en Johan Maurits van Nassau speelden een belangrijke rol in de strijd overzee. Hoe traden zij op, over welke middelen beschikten zij, en had de militaire revolutie in Europa invloed op het expansieproces? Oorlogen overzee is het eerste integrale overzicht van het Nederlandse militaire optreden in Oost en West waarin deze en andere vragen uitgebreid aan bod komen. In thematische hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de inzet van zeelieden, soldaten, schepen, wapens en de bouw van vestingen. Maar ook aan de confrontatie met de niet-Europese bondgenoot en tegenstander.

Productspecificaties

Titel: Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814
Auteurs: Gerrit Knaap, Henk den Heijer, Michiel de Jong; met medewerking van Thijs Brocades Zaalberg en Petra Groen (redactie)
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8953 358 6