Op herhaling

In 1996 zwaaide de laatste lichting dienstplichtigen af. Nederland stapte over op een beroepsleger. Dit was het gevolg van de omvorming van de Nederlandse strijdkrachten van een territoriaal verdedigingsleger naar een expeditionaire strijdmacht.

Tien jaar later nam de krijgsmacht in dit kader eveneens afscheid van haar laatste 'oude' reservisten. Alleen voor speciale taken, met name bij internationale vredesondersteunende operaties, bleven nog een paar duizend 'reservisten speciale deskundigheid' in de organisatie.

'Op Herhaling' beschrijft de geschiedenis van al die honderdduizenden dienstplichtigen die tijdens de Koude Oorlog, na hun parate diensttijd, nog vele jaren bij een reserve-eenheid dienden. Slechts een kwart van de landmacht was toen paraat, gevuld met beroepskader en dienstplichtigen. Voor het overgrote deel bestond zij verder uit reservisten. Deze laatste groep zou in oorlogstijd de spil van de landsverdediging vormen. De meeste reservisten hadden oorlogstaken op Nederlands grondgebied. Tienduizenden moesten zich daarnaast, in geval van bijvoorbeeld een aanval door het Warschaupact, zo snel mogelijk naar het Nederlandse legerkorpsvak in Duitsland (kunnen) verplaatsen. Zouden zij daar wel op tijd arriveren? Waren zij voldoende op hun oorlogstaken voorbereid? Waren zij wel vaak genoegop herhaling’ geweest? Dit boek beantwoordt deze vragen, en meer.

Productspecificaties

Titel: Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006
Auteurs: Jan Hoffenaar en Michiel de Jong
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 90 8506 341 8