Pugno Pro Patria. De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog

'Pugno Pro Patria' beschrijft vanuit een Haags perspectief het wel en wee van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw. De titel betekent ‘Ik strijd voor het vaderland’, ooit de embleemspreuk van de zeventiende-eeuwse Admiraliteiten en later van het Ministerie van Marine.

Centraal staat de voortdurende spanning tussen de tomeloze ambitie van de Marinestaf en de beperkt beschikbare fondsen een omvangrijke vloot te verwezenlijken met moderne materieel. De wens om met nucleair voortgestuwde onderzeeboten te gaan varen viel niet te verwezenlijken. Ook bij de bouw van fregattenmoesten concessies worden gedaan in aantallen en bewapening. Bovendien diende de marine zich rekenschap te geven van de werkgelegenheid in de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Investeringen in varend materieel kregen prioriteit, met als gevolg het voortdurend zoeken naar besparingen op de exploitatie en het personeel. 'Pugno Pro Patria' geeft een verhelderend zicht op het reilen en zeilen van de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog.

Productspecificaties

Titel: Pugno Pro Patria. De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog
Auteur: Dick Schoonoord
Uitgever: Van Wijnen
ISBN: 978 90 519 4455 6