Sterven voor Bosnië? Het interventiedebat in Nederland, 1992-1995

Kort na de val van het IJzeren Gordijn in 1989 was de wereld ooggetuige van een verschrikkelijke oorlog tussen bevolkingsgroepen in het voormalige Joegoslavië. Vooral de verbeten strijd en mensenrechtenschendingen in Bosnië-Herzegovina brachten een groot mondiaal debat op gang. Serviërs, Kroaten en Bosniërs bevochten elkaar fel in Bosnië. Het debat ging over de vraag of er al dan niet militair moest worden ingegrepen om de praktijken van 'etnische zuivering', moord en terreur te stoppen.

Deze discussie reikte verder dan het Joegoslavische slagveld. De wereldgemeenschap zag in de kwestie-Bosnië aanleiding om over zichzelf te praten. De grote veranderingen die plaatshadden na het einde van de Koude Oorlog werden geëvalueerd. In het internationaal georiënteerde Nederland werd deze discussie breed en serieus opgepakt.

'Sterven voor Bosnië?' beschrijft hoe het interventiedebat over Bosnië-Herzegovina plaatshad in de Nederlandse publieke ruimte van het begin van 1992 tot het najaar van 1995. Hoe boden de geschreven media een overzicht van de deelnemers aan het interventiedebat in binnen- en buitenland en hun argumenten? Wie waren de voor- en tegenstanders van militaire actie? Wat waren hun beweegredenen? Hoe zagen zij de internationale verhoudingen? Welke scenario’s hadden zij in gedachten? Wat valt er te zeggen over de aard van dit debat? En over de historische analogieën die veelvuldig in het debat werden gebruikt?

Productspecificaties

Titel: Sterven voor Bosnië? Het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
Auteur: Arthur ten Cate
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8506 357 5