Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, 1945-1973

Voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog het begin van een nieuw tijdperk in. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog groeide de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in korte tijd uit van een hulpwapen voor de landmacht tot een krijgsmachtdeel met niet minder dan negenhonderd vliegtuigen.

'Take-off' analyseert hoe deze opbouw gestalte kreeg. Hoe wist de luchtmachtleiding de politiek voor haar plannen te winnen? Welke rol speelden de NAVO en de machtige Amerikaanse bondgenoot hierbij? En hoe hield het nog jonge krijgsmachtdeel de invloedrijke landmacht en marine van het lijf? Uiteraard staat deze studie ook uitvoerig stil bij de voorbereiding op de oorlogstaken.

Productspecificaties

Titel: Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973
Auteur: Quirijn van der Vegt
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 94 6105 570 5