Tanksporen op de hors. De geschiedenis van het Cavalerie Schietkamp op Vlieland

'Tanksporen op de hors' behandelt een opmerkelijke historie. Daarin staan zowel de cavalerie als Vlieland centraal. In 1953 ontstond het Cavalerie Schietkamp (CSK). Dit hing nauw samen met de invoering van de Centurion-tank bij de Koninklijke Landmacht. Wegens zijn hoge schietprestaties was voor deze tank een ruimere veiligheidszone nodig. Op de bestaande Nederlandse oefenterreinen was hier geen plek voor.

In het buitenland kon men voor de primaire schiettraining steeds moeilijker terecht. Daarom ging de legerleiding op zoek naar een nieuwe plek. Die vond zij op de Vliehors, een zandplaat op het zuidwestelijke deel van Vlieland. De luchtmacht had die al als schietrange in gebruik. Na een succesvolle proef in 1956 gingen de oefeningen het jaar erop daadwerkelijk van start. De schietseries vonden plaats tussen september en april. Ze vormden het slot in de opleiding van de tankbemanningen.

Begin jaren zestig had de legerleiding het plan om het schietseizoen uit te breiden. Omdat dit plan op veel verzet stuitte, besloten burgemeester en wethouders van Vlieland de bestaande situatie te handhaven. De protesten vormden een eerste aanwijzing van de opkomst van de milieubeweging. De Waddenvereniging werd daarin een belangrijke exponent. De ware kentering kwam met de inkrimping van de krijgsmacht na het einde van de Koude Oorlog. De voortdurende vermindering van het tankbestand leidde er in 2004 toe dat het CSK zijn poorten definitief moest sluiten.

'Tanksporen op de hors' beperkt zich niet tot het militaire verhaal. Het boek besteedt ook onder meer aandacht aan de contacten tussen het CSK-personeel en de eilandgemeenschap. Ook komt het spanningsveld tussen de militaire activiteiten en de belangen van natuur en milieu aan bod.

Productspecificaties

Titel: Tanksporen op de hors. De geschiedenis van het Cavalerie Schietkamp op Vlieland
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 289 7