Van Hofstad naar Baronie. De luchtmacht in Den Haag en Breda

In 2006 vertrok de luchtmachtleiding na zestig jaar uit Den Haag. Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) verhuisde naar een nieuw hoofdkwartier in Breda.

In 'Van Hofstad naar Baronie' wordt niet alleen ingegaan op de huisvestingsgeschiedenis van de luchtmacht in de verschillende Haagse stadsdelen. Het vertelt ook de opmerkelijke luchtvaartgeschiedenis van de residentie. Zo komen ook de vier vliegvelden in de directe omgeving aan bod. De nieuwe locatie in Breda was op vele punten markant te noemen. De 72 meter hoge Luchtmachttoren langs de A16 onderging een ware gedaanteverandering voordat de luchtmachtstaf er introk. Bij de inrichting van het nieuwe hoofdkwartier kreeg de rijke luchtmachtgeschiedenis ruim baan. Hoe dat gebeurde leest u in 'Van Hofstad naar Baronie'.

Productspecificaties

Titel: Van Hofstad naar Baronie. De luchtmacht in Den Haag en Breda
Auteurs: Wim Lutgert en Rolf de Winter
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN: 978 90 5194 304 7