Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945

Nederlandse militairen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog aan tientallen vredesoperaties deelgenomen.

'Van Korea tot Kabul' valt uiteen in twee delen. In het eerste deel ontrafelen de auteurs de complexe en gevoelige kwestie van de uitzending van Nederlandse militairen naar turbulente gebieden. Welke rol speelden Buitenlandse Zaken, Defensie, het parlement, de media en de publieke opinie?

De schrijvers staan uiteraard ook uitgebreid stil bij de problemen in de uitzendgebieden zelf. De kloof tussen wens en werkelijkheid is daar vaak groot. Hun analyse zet de missies in een scherper historisch perspectief. Het tweede deel van dit boek dient als naslagwerk. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle missies waar Nederlandse militairen aan hebben deelgenomen. Ook de kerngegevens van iedere uitzending komen aan bod. Wanneer vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Libanon? Wie waren de commandanten tijdens de ISAF-missie in Afghanistan? Hoeveel Nederlanders dienden in SFIR? Op deze – en tal van andere – vragen geeft 'Van Korea tot Kabul' het antwoord.

Productspecificaties

Titel: Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945
Auteurs: Christ Klep en Richard van Gils
Uitgever: Sdu Uitgevers, Den Haag
ISBN: 978 90 12 109 154