Van stiefkind tot professionele wasdom. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de 20e eeuw.

In de twintigste eeuw zagen hogere marineofficieren het vaak als primaire taak van de medische dienst om zorg te verlenen aan slachtoffers van ongelukken, ziekten en krijgshandelingen. De zienswijze was begrijpelijk. Maatschappijbreed werd de behandeling van ziekten of wonden veelal als dé taak van de dokter gezien. En dat terwijl marinepersoneel over het algemeen erg gezond was.

Lange tijd was sprake van een onderschatting van de rol die de Geneeskundige Dienst der Zeemacht speelde. De wijze van functioneren van de Geneeskundige Dienst had directe gevolgen voor de slagvaardigheid en het uithoudingsvermogen van het marinepersoneel. Dit was (en is) van belang voor het slagen van welke missie van de Koninklijke Marine dan ook. In de twintigste eeuw onderging de oorlogsvoering grote veranderingen. De Geneeskundige Dienst der Zeemacht ging hierin mee.

'Van stiefkind tot professionele wasdom' brengt voor het voetlicht hoe de Geneeskundige Dienst zich aan veranderingen van organisatorische, technologische en maatschappelijke aard wist aan te passen. Het verhaal vertelt bovenal over de uiteindelijke erkenning van de dienst door de marineleiding als een onmisbare pijler binnen de Koninklijke Marine.

Productspecificaties

Titel: Van stiefkind tot professionele wasdom. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de 20e eeuw
Auteurs: Gerhard T. Haneveld, redactie: Anselm J. van der Peet
Uitgever: De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
ISBN: 978 90 670 76 012