Dienst- en bevelweigeraars Indië

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’ heeft het kabinet in haar tweede reactie op dit onderzoek, d.d. 14 december 2022, zich ook uitgesproken over de dienst- en bevelweigeraars ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

Het kabinet heeft erkend dat bevelweigeraars soms op zware straffen konden rekenen. Ook is destijds bij het beoordelen van een beroep op de Dienstweigeringswet streng en selectief te werk gegaan, wat soms resulteerde in hoge gevangenisstraffen. Het kabinet heeft verklaard dat dit beleid hardvochtig kon uitpakken en gaf in haar reactie op het rapport aan mee te voelen met het hierdoor ervaren leed.

Indien een veteraan aangeeft dat zijn besluit om destijds een bevel te weigeren kwam omdat hij weet had van de toepassing van extreem geweld in Indonesië, wil het kabinet dit nader laten onderzoeken. Dat geldt ook voor de dienstweigeraar die vindt dat zijn besluit opnieuw moet worden bekeken in het licht van de conclusies van het onderzoek naar door de Nederlandse krijgsmacht gepleegd extreem geweld. Als de uitkomst van dit verificatieonderzoek naar dienst- of bevelweigering daartoe aanleiding geeft zal een passende vorm van rehabilitatie onverwijld volgen.

Aanvragen voor verificatie

Aanvragen voor een verificatieonderzoek kunt u sturen naar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) nimh@mindef.nl onder vermelding (in de onderwerpsregel) van ‘onderzoek dienst- en bevelweigeraars’.  U kunt een dergelijk verzoek ook schriftelijk indienen. Het postadres is: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag zal contact met u worden opgenomen.