Promotie Rolf de Winter

Van een ondergeschoven kindje tot een wapensysteem dat over de gehele krijgsmacht kan worden ingezet. Militair historicus Rolf de Winter, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, is vandaag aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Van iedereen en niemand: de helikopter en de Nederlandse krijgsmacht, 1945-2020’. De belangrijkste conclusie uit zijn onderzoek? De helikopter is een onmisbaar wapen geworden voor de hele krijgsmacht.

In de schaduw

De helikopter staat lang in de schaduw van de vertrouwde hoofdwapensystemen van de marine, land- en luchtmacht. De beschikbare helikoptervloot is te beperkt om de primaire taken, zoals onderzeeboot- en pantserbestrijding, naar behoren uit te voeren. Door een uitbreiding van het takenpakket en de verwerving van een moderne helikoptervloot promoveert de helikopter tot hoofdwapensysteem en komt er een einde aan de positie van ondergeschoven kind. Bij veel operaties van de Nederlandse krijgsmacht blijkt de helikopter zelf onmisbaar.

Grillig proces

Deze ontwikkelingen zijn bepaald door de veranderende taakopvatting binnen krijgsmacht en politiek, zo schrijft De Winter. Het is een grillig proces geweest. De krijgsmachtonderdelen stelden hun eigen voortbestaan voorop, terwijl de bewindslieden soms cruciale besluitvorming afdwongen om er later weer op terug te komen. De helikoptercasus toont aan dat daadkracht en vasthoudendheid van defensiebewindslieden zowel in positieve als negatieve zin manifesteerden bij helikopterkwesties.

Handelseditie

De handelseditie van het proefschrift ‘Van iedereen en niemand: de helikopter en de Nederlandse krijgsmacht, 1945-2020’ wordt dit najaar tijdens een symposium bij het Defensie Helikopter Commando gepresenteerd. Vanaf dat moment is het boek ook verkrijgbaar bij de (online) boekhandel.