Promotie Wietse Stam

In 1992-1993 is Nederland betrokken bij de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). Wietse Stam, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, is deze week aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn onderzoek naar de vredesoperatie in Cambodja.

UNTAC is een belangrijk en zeldzaam peacekeeping-succes. Omdat het in de jaren daarna is overschaduwd door missies in Rwanda, Somalië en voormalig Joegoslavië, is de missie in Cambodja veel minder bekend geworden. 

Besluiten en achtergronden

In zijn proefschrift richt Stam zich op de complexe besluitvormingen van de missie, van de VN-hoofdkwartieren in New York tot de militairen op de grond in Cambodja. Welke risico’s willen de coalitielanden nemen voor het slagen van de missie? Wat zijn de achtergronden van de genomen besluiten? Welke rol spelen de verschillen tussen de landen hierin? Stam analyseert hierbij de operaties van de Nederlandse, Franse en Australische troepen. Door middel van een historische case study draagt Stam bij aan de discussie over de zin van het vasthouden aan de traditionele peacekeeping-principes tijdens VN-vredesoperaties.