Digitalisering persoonsdossiers Koninklijke Marine

Fred Bruijn, documentatiespecialist bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), krijgt eind jaren ‘80 nietsvermoedend een telefoontje van het Marine Opkomst Centrum (MOC) in Voorschoten. Het MOC vraagt of het Instituut voor Maritieme Historie (IMH) – een voorloper van het NIMH – interesse heeft in het 189 meter tellende personeelsarchief van de Koninklijke Marine over de periode van 1850 tot 1908. Bruijn hoeft niet over het verzoek na te denken. Natuurlijk heeft het IMH interesse in dit bijzondere archief.

Het personeelsarchief wordt vervolgens in houten bakken naar het IMH aan de Haagse Jan van Nassaustraat overgebracht. Hier wordt al het binnengebrachte materiaal geïnventariseerd en omgepakt. De persoonsdossiers bevatten verschillende documenten, van oorkonden tot Staten van Dienst en processen-verbaal. Tussen de dossiers zitten ook een heel aantal prominente marineofficieren, zoals Charles Douw van der Krap, Conrad Helfrich en Karel Doorman.

Archief voor de toekomst

Het binnenhalen van het personeelsarchief blijkt een gouden greep. Het archief is een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Talloze mensen hebben de afgelopen jaren informatie over hun voorouders gevonden dankzij deze collectie. In deze dossiers staan bijvoorbeeld waar en wanneer iemand aan boord was van een schip en welke zeeslagen en gevechten degene heeft bijgewoond. Daarnaast biedt het archief fascinerende inzichten in de militaire loopbanen van iconen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het personeelsarchief is nu vrij van rechten en om de toegankelijkheid van dit archief nog verder te verbeteren, worden alle 28.150 persoonsdossiers gedigitaliseerd en online gepubliceerd. Gezien de grootte van het archief gebeurt dit in fases. De eerste persoonsdossiers zijn vanaf nu online raadpleegbaar. Het gaat om de geboortejaren 1850-1875.