Collectie Sweep digitaal beschikbaar

Vanaf vandaag is NIMH-collectie 'Sweep. Egodocumenten Nederlands-Indië 1945-1950' voor iedereen digitaal beschikbaar. Het gaat in totaal om 81.632 bestanden. Bijzonder aan deze collectie is dat deze is ontstaan uit schenkingen van Indonesië-veteranen. Al dit materiaal geeft een fascinerend inzicht in de alledaagse ervaringen van de vele uitgezonden militairen naar Indonesië gedurende de periode 1945 tot 1950.

In 2009 start het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) op initiatief van militair historicus Jacques Bartels dit project. Bartels, zoon van een Indonesië-veteraan, realiseert zich tijdens zijn onderzoek hoeveel materiaal er nog bij veteranen en hun nazaten aanwezig moet zijn. Om te voorkomen dat het materiaal verloren gaat, wordt het Sweep-project gestart. In samenwerking met Defensie en diversie veteranenorganisaties worden verschillende inzamelpunten opgetuigd. Hier kunnen veteranen en nabestaanden dagboeken, brieven, fotoalbums en filmmateriaal schenken.

Jan soldaat

Inmiddels zijn er bijna duizend schenkingen opgenomen in de collectie Sweep. Het geschonken materiaal bestaat uit fotoalbums, correspondentie, dagboeken en filmmateriaal. De schenkingen zijn niet alleen afkomstig van Jan Soldaat, maar ook van officieren. En hoewel het gros van het materiaal afkomstig is van militairen ingedeeld bij de Koninklijke Landmacht of het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), bevat de collectie ok stukken afkomstig van de Militaire Luchtvaart, Koninklijke Marine en meer specifiek het Korps Mariniers. Naast al deze persoonlijke stukken bevatten de schenkingen ook gevechtsverslagen, verlieslijsten en patrouille- of inlichtingenrapporten.

Voor iedereen toegankelijk

De collectie Sweep bevat inmiddels duizenden bestanden. Deze ware schatkamer aan bronnen is niet alleen op naam, maar ook op eenheid, datum of locatie doorzoekbaar. Ruim 90% van de collectie is vanaf vandaag digitaal toegankelijk. Zelf struinen door deze collectie kan via deze link.