Onderzoek naar Stay Behind-organisatie

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) gaat onderzoek doen naar de geheime Stay Behind-organisatie. Dat staat in een brief van de minister-president en de minister van Defensiedie op 1 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Herman Roozenbeek is bij het onderzoek betrokken en vertelt erover op Radio 1. Luister het interview hier terug.

Geheim

De Stay Behind-organisatie was tussen 1946 en 1992 actief. De leden werden getraind om bij een bezetting van Nederland ondergronds verzet uit te voeren. Tot op de dag van vandaag hebben ze een strikte geheimhoudingsplicht, zelfs tegenover hun naaste omgeving. De kinderen en kleinkinderen van een aantal oud-medewerkers hebben zich later verenigd in het Werkverband Stay Behind. Zij willen meer informatie over de rol van hun (groot)ouders.

Onderzoek

Het historisch onderzoek naar de Stay Behind-organisatie duurt 3 jaar. Vorig jaar heeft het NIMH al het nodige verkennend onderzoek verricht. De komende jaren krijgen de NIMH-onderzoekers toegang tot alle archieven. Ook nemen ze interviews af met betrokkenen, die voor dit doel van hun geheimhoudingsplicht worden ontslagen. Mensen die aanwijzingen hebben dat hun familieleden betrokken waren bij Stay Behind-organisatie, kunnen tijdens de duur van het onderzoek contact opnemen met de onderzoekers. Het NIMH benadrukt wel dat de identiteit van oud-medewerkers zeker niet in alle gevallen kan worden vastgesteld. De bevindingen van het onderzoek worden uiteindelijk uitgebracht in een wetenschappelijke publicatie.