Archief Vereniging Ex-act KM overgedragen aan NIMH

Hoe bijzonder is het, om in het jaar dat het NIMH het jubileum van 80 jaar vrouwen in de krijgsmacht viert, de vraag te krijgen of het NIMH het archief van Ex-act KM wil opnemen? Ex-act KM is de Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Marva).

Op 17 juni 2024 vond de officiële overdracht plaats. Tijdens een geanimeerde bijeenkomt ontvingen Nicolette Faber-Wittenberg en Erwin Rossmeisl een delegatie van de vereniging op de studiezaal van het NIMH. Daar waren diverse archiefstukken en fotoalbums klaargelegd, die op grote interesse mochten rekenen. Veel Marva’s die in de getoonde film voorbij kwamen, werden door de aanwezigen herkend.

Ondertekening van de akte

Tot slot werd de schenkingsoverdracht door de huidige voorzitter van Ex-Act KM Diana Mensink en Nicolette Faber-Wittenberg ondertekend. Archivaris Maria Louwerse-Zimmerman had, met hulp van vrijwilliger Hans Bots, het gehele archief geïnventariseerd. Ook secretaris Lonneke Gertsen-Hetharie en Jenny Buikhuizen, die de lay-out van het ledenblad verzorgt, waren aanwezig bij de overdracht. Het archief van Ex-act beslaat de periode 1970-2015 en de daarbij gedeponeerde archieven de periode 1944-2007. Omdat er nog actief wordt verzameld, zullen in de toekomst nog aanvullingen op dit archief aan de collectie worden toegevoegd.