De verdediging van Nederland. Een kleine krijgsmacht tussen grote mogendheden, 1814-1949

Momenteel werken Herman Amersfoort, Floribert Baudet, Jurriën de Jong, Wim Klinkert, Samuel Kruizinga, Ben Schoenmaker en Christiaan van der Spek aan 'De verdediging van Nederland. Een kleine krijgsmacht tussen grote mogendheden 1814-1949'. Het boek behandelt de belangrijkste militaire ontwikkelingen van Waterloo tot de oprichting van de NAVO.

Het gaat in op de veranderende militair-strategische positie van Nederland in de wereld, op de revolutionaire technologische veranderingen die plaatsvonden en op de vraag hoe maatschappelijke ontwikkelingen doorwerkten binnen de krijgsmacht. Het beschrijft zowel de rol van koningen, ministers en opperofficieren, als de ervaringen van de gewone (dienstplichtige) soldaten en matrozen.