Leven en werken aan boord. Humaniteit en zeemacht in de 19e eeuw

Dit promotieonderzoek richt zich op de veranderende leefomstandigheden aan boord van oorlogsschepen in de negentiende eeuw. Het leven zag er voor zeeofficieren, matrozen en mariniers aan het begin van de 19e eeuw geheel anders uit dan enkele decennia later.

Deels kwam dit door technologische ontwikkelingen, maar ook nieuwe denkbeelden in de Nederlandse maatschappij hadden invloed op de Koninklijke Marine. Door in te zoomen op opleiding, gezondheid en discipline geeft het onderzoek inzicht in de vraag hoe de leef- en werkomstandigheden op marineschepen veranderden en hoe deze ontwikkelingen zich verhielden tot de Nederlandse maatschappij.