Meer informatie over dit project?

Zwart-witfoto van een onderzeeboot die boven water vaart. Boven de onderzeeboot vliegt een klein vliegtuig.

Onderzeebootbestrijding in de Koude Oorlog

Gedurende de Koude Oorlog was onderzeebootbestrijding in de Atlantische Oceaan de belangrijkste taak van de Koninklijke Marine. Dit gebeurde in NAVO-verband.

Hoewel er reeds enkele standaardwerken over de geschiedenis van de Koninklijke Marine na de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de operationele geschiedenis van deze hoofdtaak. Dit onderzoek gaat deze lacune vullen.