Protestantse geestelijke verzorging tijdens de Koude Oorlog, 1945-1990

Krijgsmachtpredikanten worden door hun kerk naar de krijgsmacht gezonden om de militaire gemeenschap te dienen. Dit onderzoek richt zich op de geschiedenis van de protestantse geestelijke verzorging in de Nederlandse krijgsmacht ten tijde van de Koude Oorlog.

Centraal staat de vraag hoe de geestelijk verzorgers hun werk vormgaven in een krijgsmacht die verwikkeld was in dit internationale conflict. In hun werk zijn in de Koude Oorlog-periode grote veranderingen, maar ook belangrijke constanten waar te nemen. Het doel van deze studie is om de geschiedenis van de protestantse geestelijke verzorging te duiden in het samenspel van krijgsmacht, kerken en samenleving.