Grote Atlas van Nederland 1930-1950

'De Grote Atlas van Nederland 1930-1950' is het resultaat van een samenwerking tussen Uitgeverij Atlas Maior, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Nederland Instituut voor Militaire Historie. De atlas bevat een schat aan topografische gegevens en veel thematische kaarten over een hele reeks van onderwerpen.

Belangrijk is de zogeheten Topografische Karte der Niederlande. Deze kaartserie is tijdens de Tweede Wereldoorlog door Nederlandse cartografen vervaardigd op een schaal van 1:50.000 (1 cm = 50 m). Dit gebeurde op last van de Duitse bezetter.

Daarnaast zijn in de atlas van elke plaats die toentertijd meer dan 20.000 inwoners bezat, een of meer historische plattegronden opgenomen, van verschillende herkomst (Nederlands, Duits of geallieerd). In de meeste gevallen worden deze algemene plattegronden aangevuld met bijkaarten. De bijkaarten geven extra informatie over de situatie ter plaatse, bijvoorbeeld over gemeentelijke uitbreidingsplannen en economische bedrijvigheid.

Ook zijn er bijkaarten over de Duitse verdedigingswerken in de jaren ’40-’45. Een zeer bijzondere categorie daarin wordt gevormd door de NIMH-collectie van inlichtingenkaarten van de Ordedienst. Deze ordedienst was een verzetsorganisatie die een landelijk spionagenetwerk onderhield. Deze inlichtingenkaarten zijn nooit eerder gepubliceerd.

Productspecificaties

Titel: Grote Atlas van Nederland 1930-1950 / Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950
Auteurs: Dr. B.C. de Pater en drs. B. Schoenmaker
Uitgever: Atlas Maior, Zierikzee
ISBN: 9074861253