Prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker

Prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker

Functie
Directeur NIMH
E-mailadres
nimh@mindef.nl

Ben Schoenmaker is directeur van het NIMH. Hij studeerde geschiedenis in Leiden. Hij specialiseert zich in de negentiende- en twintigste-eeuwse militaire geschiedenis van Nederland. 

In 1988 wordt Schoenmaker als dienstplichtige (ROAG) geplaatst bij een van de voorlopers van het NIMH, waar hij vervolgens als wetenschappelijk medewerker zijn loopbaan voortzet. Hij verdiept zich vooral in de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht, zoals onder meer tot uitdrukking komt in zijn in 2009 verschenen dissertatie 'Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914'. Een van zijn andere onderzoeksterreinen is de Tweede Wereldoorlog. Ook publiceerde hij over de Nederlandse betrokkenheid bij vredesoperaties van de VN, vooral de UNIFIL-missie in Libanon. De Slag bij Waterloo geniet al jaren zijn bijzondere belangstelling. Sinds 2012 is hij verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, en wel als bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis.

Publicaties