Het officierskruis. Voor eervolle langdurige dienst

Op 19 november 1844 stelde koning Willem II het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst als officier in. De koning wilde vooral subalterne officieren een blijk van waardering geven. Zij moesten toentertijd namelijk lang op een bevordering wachten.

Aan deze gedachte is het te danken dat ook nu nog die officieren die vijftien jaar lang op eervolle wijze hebben gediend, een door koning Willem II ingestelde onderscheiding ten deel valt. Dit boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van en de verdere verwikkelingen rond dit onderscheidingsteken.

In 1844 werd de onderscheiding in het leven geroepen voor de officieren van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Indische leger. In de loop der tijd kwamen ook officieren van de schutterijen en reserveofficieren hiervoor in aanmerking. Tegenwoordig ontvangen ook de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst.

Traditiegetrouw wordt de onderscheiding jaarlijks uitgereikt op 6 december, de verjaardag van koning Willem II. Vanaf de introductie van het officierskruis werd de onderscheiding zeer op prijs gesteld. En zij wordt tot op heden met trots gedragen.

Productspecificaties

Titel: Het officierskruis. Voor eervolle langdurige dienst 
Auteurs: Anita van Dissel en Ben Schoenmaker 
Uitgeverij: Boom, Amsterdam 
ISBN: 90 85064 19 8