Officieren aan het woord. De geschiedenis van de Militaire Spectator 1832-2007

De Militaire Spectator is het oudste nog verschijnende tijdschrift van Nederland. Het in 1832 voor het eerst verschenen blad fungeert al 175 jaar als een podium voor het debat over militaire vraagstukken uit heden en verleden. Onderwerpen variëren van de Tachtigjarige Oorlog tot en met huidige missies.

'Officieren aan het woord' vertelt allereerst de geschiedenis van de Militaire Spectator. Door wie en met welk doel is dit tijdschrift opgericht? Welke koers hebben de opeenvolgende redacties gevolgd? Wie schreven er in dit blad? Welke thema's kwamen aan bod? Waren er onderwerpen waaraan de redacteuren hun vingers liever niet brandden? Waren zij onafhankelijk of lieten zij zich sturen door het Ministerie van Oorlog/Defensie? Hoe groot was de reikwijdte van de Militaire Spectator? Deze en andere vragen komen in dit geïllustreerde boek aan bod.

De auteurs besteden ook aandacht aan de vormgeving van dit tijdschrift, waarvan het beeldmateriaal een ontwikkeling heeft doorgemaakt van eenvoudige grafiek en fraaie gravure tot sprekende kleurenfoto.

Productspecificaties

Titel: Officieren aan het woord. De geschiedenis van de Militaire Spectator 1832-2007
Auteurs: Ben Schoenmaker en Floribert Baudet
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8506 505 0